Internet

Pribúdajú ľudia, ktorí prestávajú veriť neutralite vedy a techniky, predátorsky orientovanej ekonomike, politike a právu.

http://www.scientistswarning.org

Naše poslanie – ochrana a zachovanie života na Zemi

Sme v situácii, keď si uvedomujeme, že ľudstvo zablúdilo v králičej diere ako Alenka v ríši divov, a nezdá sa, že vie nájsť cestu von. Na vine je kvázi-náboženské presvedčenie spotrebiteľského sveta, podporované manažérmi reklamy, bankármi, ekonómami, generálnymi riaditeľmi korporácií, politikmi a ďalšími. Vytvorili sme chybný „operačný systém“, ktorý trvá na nekonečnom a stále rýchlejšom hospodárskom raste napriek ekologickým nákladom – a to je najmä ničenie prírody. Tí, ktorí podpísali alebo schválili varovanie vedcov prostredníctvom tejto webovej stránky, jasne pochopili, čo je zlé a ako musíme zmeniť naše smerovanie, aby sme sa vyhli najhoršej ekologickej destabilizácii, ktorú sme spôsobili Matke Zemi. Všetci sme preto de facto členmi toho, čo nazývame Úniou zainteresovaných občanov Zeme.

"Svet bude musieť začať počúvať ozajstných vedcov a nie tých, ktorí sú platení, aby ospravedlnili pochybný ekonomický rozvoj." – Greer Hart


http://www.graememaxton.com/

Graeme Maxton je úspešný autor, rečník a spisovateľ so zameraním na najväčšie výzvy, ktorým čelí ľudstvo – klimatická zmena, zhoršovanie životného prostredia, nerovnosť, nezamestnanosť a chudoba. Je riaditeľom Kampane proti fosílnej energii a členom Rímskeho klubu, kde bol generálnym tajomníkom v rokoch 2014 až 2018. Knihu Nový koncept prosperity: Riadenie hospodárskeho rastu s cieľom znížiť nezamestnanosť, nerovnosť a klimatickú zmenu napísal spolu s Jorgenom Randersom. V roku 2018 vyšla kniha Zmena! Prečo potrebujeme radikálny obrat.

Zoznam úloh (z knihy ZMENA!)


Nestrácajme čas! – nestracajmecas.sk


Nemáme čas – wedonthavetime.org

Už neriešime otázku, či klimatická zmena a nadmerné využívanie ekologických zdrojov vedú alebo nevedú ku katastrofe.

Teraz je otázkou len rozsah tej katastrofy a či spôsobí alebo nespôsobí kompletný rozpad ľudského spoločenstva.

To je to, čo musíme riešiť tu a teraz. Klimatická zmena už prebieha. Rôzne formy života vymierajú desivým tempom. Dochádza a bude dochádzať k stratám na ľudských životoch. Musíme nájsť riešenia a musíme zmeniť naše smerovanie. TERAZ.

Nemáme čas, aby sme len čakali; musíme konať. TERAZ.


http://www.fdnearth.org/

Foundation Earth is a think tank that goes beyond research to put ideas into action. This is our humble beginning. Our mission is to bring an earth-centered economy into reality through a major rethinking of society implemented via outreach campaigns.


http://www.clubofbudapest.cz

Mezinárodní think-tank The Club of Budapest (Budapešťský klub) vznikl v roce 1993 z podnětu Ervina László, zakladatele systémové filosofie a vůdčího teoretika integrálního myšlení, jako partnerská organizace Římského klubu, v němž László dlouhá léta aktivně působil. Jedná se o mezinárodní neformální společenství tvůrčích lidí ze sféry vědy, umění, literatury a kultury, orientující se na podporu a rozvoj nových celostních způsobů myšlení a etiky, adekvátních výzvám, jimž dnes jako lidstvo globálně čelíme. Klub motivuje lidi, aby pomocí vysoce cílevědomých a koordinovaných, a přesto autonomně řízených projektů rozvíjeli své vědomí. Tyto projekty jsou realizovány s podporou a aktivní participací jeho členů, vyslanců a správců, i prostřednictvím celosvětové sítě regionálních center.


http://futureoflife.org/

Future of Life Institute catalyzes and supports research and initiatives for safeguarding life and developing optimistic visions of the future, including positive ways for humanity to steer its own course considering new technologies and challenges.


http://www.hnutiduha.cz/

Hnutí DUHA prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku. Dokážeme rozhýbat politiky a úřady, jednáme s firmami a pomáháme domácnostem. Svých výsledků bychom nedosáhli bez podpory tisíců lidí, jako jste vy.


http://www.filmsforaction.org/

A comunuty-powered learning library and alternative news center for people who want to change the world.


http://ifg.org/

THE INTERNATIONAL FORUM ON GLOBALIZATION (IFG) is a North-South research and educational institution composed of leading activists, economists, scholars, and researchers providing analysis and critiques on the cultural, social, political, and environmental impacts of economic globalization.