Partneři

Koncept Ústavy Zeme podporujú inštitúcie, mimovládne organizácie aj angažované osobnosti:

http://www.hnutiduha.cz/
Hnutí DUHA prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku. Dokážeme rozhýbat politiky a úřady, jednáme s firmami a pomáháme domácnostem. Svých výsledků bychom nedosáhli bez podpory tisíců lidí, jako jste vy.

http://www.ecb.cz/
Nezisková organizace EkoCentrum Brno působí v jihomoravské metropoli nepřetržitě od roku 1990. Při podpoře a propagaci ekologicky šetrnějšího každodenního jednání se lidé z EkoCentra snaží každého zájemce motivovat, inspirovat, poskytnout mu rady využitelné v každodenním životě a také neopakovatelné osobní zážitky.

http://www.agrointeg.cz/
Specializujeme se na techniku pro kompostování, biomasu a obnovitelné zdroje energie.

http://www.pro.sk/
Vydavateľstvo a grafické štúdio PRO, s.r.o. Banská Bystrica aktívne podporuje autora prof. J. Šmajsa pri edičnej príprave a publikovaní jeho diela v knižnej podobe, v časopisoch a na internete.

http://www.sietdobra.sk/
Občianske združenie Sieť Dobra, ktorého cieľom je ovplyvniť a podporiť uskutočnenie pozitívnej zmeny v spoločnosti, zabezpečovalo do konca roku 2017 slovenskú verziu tohto webu. Poslanie združenia je nachádzať a spájať nositeľov prirodzených ľudských hodnôt, vytvárať podmienky pre ich šírenie, aktívna podpora a vytváranie udržateľných spoločenstiev.