Partneri

Koncept Ústavy Zeme podporujú inštitúcie, mimovládne organizácie i angažované osobnosti:

http://www.hnutiduha.cz/
Hnutie DUHA presadzuje zdravé prostredie pre život, pestrú prírodu a rozumnú ekonomiku. Dokážeme rozhýbať politikov a úrady, jednáme s firmami a pomáhame domácnostiam. Svoje výsledky by sme nedosiahli bez podpory tisícov ľudí ako ste vy.

http://www.ecb.cz/
Nezisková organizácia EkoCentrum Brno pôsobí v juhomoravskej metropole nepretržite od roku 1990. Pri podpore a propagácii ekologicky šetrnejších bežných činností sa ľudia z EkoCentra snažia každého záujemcu motivovať, inšpirovať, poskytnúť mu rady využiteľné v každodennom živote a taktiež neopakovateľné osobné zážitky.

http://www.agrointeg.cz/
Špecializujeme sa na techniku pre kompostovanie, biomasu a obnoviteľné zdroje energie.

http://www.pro.sk/
Vydavateľstvo a grafické štúdio PRO, s.r.o. Banská Bystrica aktívne podporuje autora prof. J. Šmajsa pri edičnej príprave a publikovaní jeho diela v knižnej podobe, v časopisoch a na internete.

http://www.sietdobra.sk/
Občianske združenie Sieť Dobra, ktorého cieľom je ovplyvniť a podporiť uskutočnenie pozitívnej zmeny v spoločnosti, zabezpečilo slovenskú verziu tohto webu. Poslanie združenia je nachádzať a spájať nositeľov prirodzených ľudských hodnôt, vytvárať podmienky pre ich šírenie, aktívna podpora a vytváranie udržateľných spoločenstiev.

Copyright © 2015 Josef Šmajs • Kopírovanie obsahu je možné výhradne so súhlasom autora. • Webdesign: PRO, s.r.o. • Slovenská verzia: Sieť Dobra