Internet

Pribúdajú ľudia, ktorí prestávajú veriť neutralite vedy a techniky, predátorsky orientovanej ekonomike, politike a právu. Uvádzame kontakty na aktivistov, ktorí sa angažujú v oblastiach blízkych našemu úsiliu.

http://www.fdnearth.org/

Foundation Earth is a think tank that goes beyond research to put ideas into action. This is our humble beginning. Our mission is to bring an earth-centered economy into reality through a major rethinking of society implemented via outreach campaigns.

http://www.clubofbudapest.cz

Medzinárodný think-tank The Club of Budapest (Budapešťský klub) vznikol v roku 1993 na podnet Ervina László, zakladateľa systémovej filozofie a vedúceho teoretika integrálneho myslenia, ako partnerská organizácia Rímskeho klubu, v ktorom László dlhé roky aktívne pôsobil. Jedná sa o medzinárodné neformálne spoločenstvo tvorivých ľudí zo sfér vedy, umenia, literatúry a kultúry, orientujúcich sa na podporu a rozvoj nových celostných spôsobov myslenia a etiky, adekvátnych výzvam, ktorými ako ľudstvo dnes globálne čelíme. Klub motivuje ľudi, aby pomocou vysoko cieľavedomých a koordinovaných, ale zato autonómne riadených projektov rozvíjali svoje vedomie. Tieto projekty sú realizované s podporou a aktívnou participáciou jeho členov, vyslancov a správcov, aj prostredníctvom celosvetovej siete regionálnych centier.

http://futureoflife.org/

Future of Life Institute catalyzes and supports research and initiatives for safeguarding life and developing optimistic visions of the future, including positive ways for humanity to steer its own course considering new technologies and challenges.

http://www.hnutiduha.cz/

Hnutie DUHA presadzuje zdravé prostredie pre život, pestrú prírodu a rozumnú ekonomiku. Dokážeme rozhýbať politikov a úrady, jednáme s firmami a pomáhame domácnostiam. Svoje výsledky by sme nedosiahli bez podpory tisícov ľudí ako ste vy.

http://www.filmsforaction.org/

A comunuty-powered learning library and alternative news center for people who want to change the world.

http://ifg.org/

THE INTERNATIONAL FORUM ON GLOBALIZATION (IFG) is a North-South research and educational institution composed of leading activists, economists, scholars, and researchers providing analysis and critiques on the cultural, social, political, and environmental impacts of economic globalization.

Copyright © 2015 Josef Šmajs • Kopírovanie obsahu je možné výhradne so súhlasom autora. • Webdesign: PRO, s.r.o. • Slovenská verzia: Sieť Dobra