Literatúra

Návrh Ústavy Zeme i text Dôvodovej správy vychádzajú z mojich monografií a skôr spracovaných apelatívnych textov, ktoré boli publikované či už samostatne, alebo v niektorých knihách.

Sú to nasledujúce apelatívne texty:

Za dôležité takisto považujem znalosť základov evolučnej ontológie:

K podstate evolučnej ontológie (2012) - PDF (170,59 kB)

Z vydaných kníh pripomínam nasledovné tituly:

 • Ohrožená kultura (první vydání 1995, druhé 1997, třetí 2011)
 • The Threatened Culture (1997) - môžete objednať u nás
 • Drama evoluce (2000)
 • Evoluční ontologie (spoluautor J. Krob 2003)
 • Filosofie psaná kurzívou (2003)
 • Ohrozená kultúra (slovenské vydaní 2006) - môžete objednať u nás
 • Potřebujeme filosofii přežití? (první vydání 2008, druhé 2011)
 • Evolutionary Ontology. Reclaiming the Value of Nature by Transforming Culture (2008)
 • Filosofie – obrat k Zemi (2008)
 • Kultura pod ugrozoj (2011) - môžete objednať u nás
  Kniha bola ocenená ako Najlepšia vedecká zahraničná publikácia 2011, Soči, Ruská federácia
 • Evoluční ontologie a problém podnikání (2012)
 • Fenomén technika (2015)
 • Ústava Země (česky, anglicky, německy, slovensky) (2015) - môžete objednať u nás
Copyright © 2015 Josef Šmajs • Kopírovanie obsahu je možné výhradne so súhlasom autora. • Webdesign: PRO, s.r.o. • Slovenská verzia: Sieť Dobra